Masz głos.

Weto Obywatelskie umożliwia kontrolę pracy rządu i parlamentu przez obywateli. Większość sejmowa staje się bezradna wobec decyzji obywateli, którzy dowolną ustawę mogą poddać pod głosowanie referendalne.

Wynik głosowania w referendum zostaje przyjęty i obowiązujący dla rządu i parlamentu zgodnie z wolą większości głosujących.

Zobacz więcejDołącz do nas

Korzystamy z praw WIR

Weto Obywatelskie

Weto Obywatelskie – zakończone Referendum.
To narzędzie polityczne dające obywatelom prawo do wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec rozwiązań istniejących w przepisach prawa uchwalanego przez parlament.

Inicjatywa Obywatelska

Inicjatywa Obywatelska – zakończona Referendum.
Naród ma możliwość nakazania rządowi wprowadzenie nowej ustawy, a także zmianę zapisu w Konstytucji lub całkowitej zmiany Konstytucji.

Referendum

Referendum – Obligatoryjne.
Tzn. Rząd będzie musiał zrobić tak,
jak Nakazał mu w Referendum Naród.

Prawa WIR w praktyce

Art. 15.
1. Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej.
2. Zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniający jednostkom terytorialnym zdolność wykonywania zadań publicznych określa ustawa.

Tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono w Dz. U. 1997, NR 78 poz. 483

Art. 1.
1. Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o gminie, należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium.

Art. 2.
1. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
2. Gmina posiada osobowość prawną.
3. Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej. 

USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ogłoszono w Dz. U. 1990, Nr 16 poz. 95

 

Nasze aktualne projekty

#Konstytucja2020

Tej inicjatywie przyświeca cel nadrzędny:
Przyjęcie projektu zmiany konstytucji za ważny symbol pożądanych zmian państwowych i społecznych,  dla których wprowadzone pomysły i idee uwalniają moce zdolne je urzeczywistnić. Najlepsze nawet ustawy nie są zdolne zapewnić naprawy Rzeczpospolitej. 

Niezbędne  są jeszcze  dwa elementy: rzetelna i głęboka wiedza o przyczynach dotychczasowych błędów i niepowodzeń oraz realistyczny program ich naprawy.

Obecnie Konstytucję Suwerena tworzą łącznie teksty: Konstytucja 2020, Wstęp, Prawo naturalne, Słownik konstytucyjny oraz Korzenie powszechnego zła nadające projektowi dynamiczny i perspektywiczny charakter.

#otwieraMY

#otwieraMY się to ogólnopolska akcja zapoczątkowana przez stowarzyszenie WIR Masz Głos, kontynuowana przez Veto Góralskie.

TworzyMY listę zrywów obywatelskich – Bazę miejsc ludzi chcących pracować, działać i zarabiać. 
#otwieraMY #działaMY #wspieraMY
 
Obiekty noclegowe (hotele, pensjonaty, kwatery, domki)
Placówki gastronomiczne (restauracje, bary, puby, kawiarnie, dyskoteki)
Obiekty sportowe (stoki, lodowiska, siłownie, kluby fitness)
Obiekty rozrywkowe (dyskoteki, place zabaw dla dzieci, parki rozrywki)
– sklepy i inne

JesteśMY
Dokumentujemy wydarzenia 
i rozmowy

PomagaMY
Możesz liczyć 
na nasze wsparcie

Kwestie prawne

Posiadamy doświadczenie, zaplecze oraz wiedzę prawniczą. Współpracujemy z coraz większą grupą specjalistów. Stale się edukujemy, analizujemy, wyciągamy wnioski. Zbieramy istotne materiały.

Sprawy socialne

Wspieramy wiele osób/przedsiębiorców rozwiązaniami prawnymi, ale również bytowymi. Organizujemy zasoby w postaci wsparcia osobowego oraz zrzutek finansowych.

Wsparcie mentalne

Wspieramy się wzajemnie, nakręcamy pozytywną energią i z determinacją skutecznie działamy – lokalnie oraz na terenie całej Polski. Szukamy rozwiązań i jasnych stron na każdym kroku. Jesteśmy otwarci na nowych ludzi.

Dołącz do nas! Poznajmy się i działajmy wspólnie.