Uchwała nr p14/2021

PROPONOWANA Uchwała nr p14/2021 o wyborze Krajowej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ,,Wir Masz Głos”  z dnia 17.10.2021    Na podstawie §18, pkt. 2 oraz §24, ust. 1, lit. d ) Statutu Stowarzyszenia „WIR Masz Głos” Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w wyborach...

Uchwała nr p13/2021

PROPONOWANA  Uchwała nr p13/2021 w sprawie odwołania Członków Zwyczajnych z dnia 17.10.2021   Na podstawie §18, pkt. 3 oraz §24, ust. 1, lit. d) Statutu Stowarzyszenia „WIR Masz Głos” Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w wyborach przeprowadzonych w dniu 17...

Uchwała nr p11/2021

PROPOZYCJA  Uchwała nr p11/2021 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wir Masz Głos  z dnia 17.10.2021   Na podstawie §8 ust. 6 Statutu Stowarzyszenia „WIR Masz Głos”, Walne Zebranie Członków uchwala, co następuje:   1 Zatwierdza się i przyjmuje, możliwość...

Ustawa 04/2021

Uchwała nr 4/2021 Zarządu Stowarzyszenia „WIR Masz Głos” z dnia 01.06.2021r. Na postawie §25 lit. h ) Statutu Stowarzyszenia „WIR Masz Głos”, niżej podpisani Członkowie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia uchwalają, co następuje: §1 1. Ustala się wysokość wpisowego przy...

Uchwała 02/2021

Uchwała nr 2/2021 Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „WIR Masz Głos” z dnia 14.05.2021 r. Na podstawie §10 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia „WIR Masz Głos”, niżej podpisani Członkowie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia uchwalają, co następuje: §1 Przyjmuje się , że głównym...

Uchwała 01/2021

Uchwała nr 1 /2021 Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „WIR Masz Głos” z dnia 14.05.2021 r.   Na postawie Statutu Stowarzyszenia „WIR Masz Głos”, niżej podpisani Członkowie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia uchwalają, co następuje:   §1 Przyjmuje się treść deklaracji...