Uchwała 01/2021

utworzone przez | wrz. 27, 2021 | Uchwała

Uchwała nr 1 /2021

Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „WIR Masz Głos”

z dnia 14.05.2021 r.

 

Na postawie Statutu Stowarzyszenia „WIR Masz Głos”, niżej podpisani Członkowie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia uchwalają, co następuje:

 

§1
Przyjmuje się treść deklaracji członkowskiej do Stowarzyszenia w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Krajowy

 

Załączniki

  1. Wzór Deklaracji

Więcej materiałów do przeczytania

Uchwała nr p14/2021

PROPONOWANA Uchwała nr p14/2021 o wyborze Krajowej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ,,Wir Masz Głos”  z dnia 17.10.2021  Na podstawie §18, pkt. 2 oraz §24, ust. 1, lit. d ) Statutu Stowarzyszenia „WIR Masz Głos” Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w...

Uchwała nr p13/2021

PROPONOWANA  Uchwała nr p13/2021 w sprawie odwołania Członków Zwyczajnych z dnia 17.10.2021 Na podstawie §18, pkt. 3 oraz §24, ust. 1, lit. d) Statutu Stowarzyszenia „WIR Masz Głos” Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w wyborach przeprowadzonych w dniu 17...

Uchwała nr p11/2021

PROPOZYCJA  Uchwała nr p11/2021 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wir Masz Głos  z dnia 17.10.2021   Na podstawie §8 ust. 6 Statutu Stowarzyszenia „WIR Masz Głos”, Walne Zebranie Członków uchwala, co następuje:   1 Zatwierdza się i przyjmuje, możliwość...