Uchwała nr p14/2021

utworzone przez | październik 6, 2021 | Uchwała

PROPONOWANA Uchwała nr p14/2021

o wyborze Krajowej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ,,Wir Masz Głos” 

z dnia 17.10.2021 

 

Na podstawie §18, pkt. 2 oraz §24, ust. 1, lit. d ) Statutu Stowarzyszenia „WIR Masz Głos” Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w wyborach przeprowadzonych w dniu 17 października 2021r., dokonało wyboru Zarządu Krajowego Stowarzyszenia ,,Wir Masz Głos” w składzie:  • 1
  1. (…) członek zarządu krajowego
  2. (…) członek zarządu krajowego
  3. (…) członek zarządu krajowego
  4. (…) członek zarządu krajowego
  5. (…)               członek zarządu krajowego

 

  • 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  • 3

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów członków Krajowej Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.Więcej materiałów do przeczytania

Uchwała nr p13/2021

PROPONOWANA  Uchwała nr p13/2021 w sprawie odwołania Członków Zwyczajnych z dnia 17.10.2021 Na podstawie §18, pkt. 3 oraz §24, ust. 1, lit. d) Statutu Stowarzyszenia „WIR Masz Głos” Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w wyborach przeprowadzonych w dniu 17...

Uchwała nr p11/2021

PROPOZYCJA  Uchwała nr p11/2021 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wir Masz Głos  z dnia 17.10.2021   Na podstawie §8 ust. 6 Statutu Stowarzyszenia „WIR Masz Głos”, Walne Zebranie Członków uchwala, co następuje:   1 Zatwierdza się i przyjmuje, możliwość...

Ustawa 04/2021

Uchwała nr 4/2021 Zarządu Stowarzyszenia „WIR Masz Głos” z dnia 01.06.2021r. Na postawie §25 lit. h ) Statutu Stowarzyszenia „WIR Masz Głos”, niżej podpisani Członkowie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia uchwalają, co następuje: §1 1. Ustala się wysokość wpisowego przy...