Uchwała WZ 3/2021

utworzone przez | paź 19, 2021 | Uchwała

Uchwała nr 3/ 2021

o wyborze Krajowej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ,,Wir Masz Głos” 

z dnia 17.10.2021 

 

Na podstawie §18, pkt. 3 oraz §24, ust. 1, lit. d) Statutu Stowarzyszenia „WIR Masz Głos” Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w wyborach przeprowadzonych w dniu 17 października 2021 r., dokonało wyboru Krajowej Komisji Rewizyjnej w następującym składzie:

  • 1
  1. Izabela Stefańska-Nogal
  2. Arkadiusz Kudryk
  3. Małgorzata Kozłowska
  4. Arkadiusz Dudzic
  5. Dawid Czarnecki

 

  • 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

  • 3

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów członków Krajowej Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Więcej materiałów do przeczytania

Uchwała WZ 2/2021

proponowana Uchwała nr 2/2021 o wyborze Zarządu Krajowego  Stowarzyszenia ,,Wir Masz Głos”  z dnia 17.10.2021  Na podstawie §18, pkt. 2 oraz §24, ust. 1, lit. d ) Statutu Stowarzyszenia „WIR Masz Głos” Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w wyborach...

Uchwała WZ nr 1/2021

Uchwała nr 1/2021 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wir Masz Głos  z dnia 17.10.2021 Na podstawie §8 ust. 6 Statutu Stowarzyszenia „WIR Masz Głos”, Walne Zebranie Członków uchwala, co następuje: 1 Zatwierdza się i przyjmuje, możliwość przeprowadzenia...

Uchwała nr p14/2021

PROPONOWANA Uchwała nr p14/2021 o wyborze Krajowej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ,,Wir Masz Głos”  z dnia 17.10.2021  Na podstawie §18, pkt. 2 oraz §24, ust. 1, lit. d ) Statutu Stowarzyszenia „WIR Masz Głos” Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w...