Uchwały

Uchwała nr 1/2021
Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „WIR Masz Głos”
z dnia 14.05.2021 r.

Uchwała nr 2/2021
Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „WIR Masz Głos”
z dnia 14.05.2021 r.

Uchwała nr 4/2021
Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „WIR Masz Głos”
z dnia 14.05.2021 r.

Uchwała nr 1/2021
Walnego Zebrania  Stowarzyszenia „WIR Masz Głos”
z dnia 17.10.2021 r.

Uchwała nr 2/2021
Walnego Zebrania  Stowarzyszenia „WIR Masz Głos”
z dnia 17.10.2021 r.

Uchwała nr 3/2021
Walnego Zebrania  Stowarzyszenia „WIR Masz Głos”
z dnia 17.10.2021 r.